Veelgestelde vragen

Kadokaart

Vervaldatum Kadokaart: uitleg

​Er bestaat wat onduidelijkheid aangaande de vervaldatum van de Kadokaart. Graag lijsten wij hier als bedrijf de interpretatie van sommige Nederlandse consumentenorganisaties op.

Consuwijzer

Bron:consuwijzer

Belangrijkste punten:

 • Bon aankopen = toestemmen voorwaarden verkoper
 • Hoeft niet voor geld om te wisselen, mag wel
 • Geldigheid

§ Geen datum = altijd geldig

§ Enkel uitgiftedatum = 5 jaar geldig

§ Kortere geldigheid = datum <van – tot>. Datum dient duidelijk aangegeven te zijn en mag niet korter zijn dan 1 jaar.

Webwinkelrecht.nl

Bron: webwinkelrecht.nl

Belangrijkste punten:

 • Dag dat bon geactiveerd is/wordt = uitgiftedatum
 • Geldigheid

§ Enkel uitgiftedatum vermeld = bon 5 jaar geldig

§ Bon moet een geldigheid hebben die langer is dan 1 jaar. Indien de bon een kortere geldigheid heeft, is dit niet geldig en wordt de uitgiftedatum ‘vernietigd’. De bon is dan onbeperkt geldig.

Wat is een Kadokaart?

Een Kadokaart = Een tegoedbon waarmee je als consument het recht hebt om aankopen te doen in een bepaalde winkel/stad/regio/…. en waarvan de waarde is vastgelegd (bijvoorbeeld: 10 €).

Een Kadokaart is in België 1 jaar geldig na aankoop; in Nederland blijft deze altijd geldig na aankoop (totdat men deze verbruikt).

Zijn partiële betalingen mogelijk?

Dit is technisch mogelijk, doch heeft dit van de bestaande klanten niet de voorkeur genoten omwille van bijkomende administratieve lasten.

Bij alle klanten van Gift2Give zijn (momenteel) de Kadokaarten in 1 maal te verbruiken (de waarde ervan bij ontwaarding). Het is de keuze van de regio/stad/…om al dan niet terug te geven.

Na ontwaardingen – door de deelnemende winkelier – zal de winkelier de Kadokaart bijhouden daar deze terug opnieuw kunnen worden gebruikt.

Staat een Kadokaart op naam?

Een Kadokaart staat niet op naam.

De Kadokaart hanteert het principe ‘aan toonder’: indien de kaart geldig is (actief is) kan een transactie plaatsvinden.

Kan ik een Kadokaart kopen van een andere gemeente/stad dan waar ik woon?

Je kan perfect Kadokaarten aankopen van andere steden en gemeenten dan waar je woont.

Belangrijk is hier dat de Kadokaart die je aankoopt, enkel geldig is in die stad/gemeente.

Waarde kadokaart

Bij aankoop van een Kadokaart staat er op de kaart zelf vermeld hoeveel de waarde ervan bedraagt. Daar er geen partiële betalingen mogelijk zijn, dient men de Kadokaart volledig op te gebruiken.

Bijvoorbeeld: U koopt in een verkooppunt een Kadokaart van 25€. U kan visueel op de voorkant van de Kadokaart de waarde “25€” zien staan. Dit is zo bij alle Kadokaarten. Deze hebben allen een vaste vooraf gedefinieerde waarden.

Hogere rekening dan waarde kadokaart

“Ik heb een kadokaart van 50 euro en ik wil iets kopen van 80 euro. Kan dat?”

De kassamedewerker moet de betaling behandelen als een zogenaamde deelbetaling. Dit betekent dat er 50€ met de kadokaart wordt betaald en de resterende 30€ kunt u dan pinnen of contant betalen.

Problemen met kadokaart

Indien er zich een probleem voordoet betreffende uw kaart als klant of acceptant, verzoeken wij u een mail te sturen naar info@gift2give.org

met daarin de gegevens van de desbetreffende kaart, een foto van uw kadokaart en een korte beschrijving van het probleem.

U kan ook steeds de helpdesk contacteren op het nummer: +32 (0)471 371 127 of u kan het formulier invullen onderaan deze pagina en sturen naar Gift2Give (mag ook elektronisch via mail gebeuren)..

In heel Nederland worden er bij de winkels en organisaties nieuwe PIN terminals geplaatst. Sommige leveranciers vergeten de software van de kadokaart op te nemen waardoor de kaart door de terminal niet herkend wordt. Wanneer dit het geval is, kan de winkelier nog steeds uw kadokaart ontwaarden door de verscheidene manieren om te ontwaarden. (zie “hoe kan ik een kadokaart ontwaarden?”).

Ondanks het ‘nieuwe pinnen’ (met de chip) zal u de kadokaart steeds blijven gebruiken door middel van de magneetstrip blijven betalen. Met andere woorden, de magneetstriplezer op de PIN terminal blijft nog steeds in werking. Indien er belangrijke wijzigingen komen zullen wij dit uiteraard vermelden.

Documenten

Gebruik kadokaart

Een kadokaart heeft een bepaalde vastgelegde waarde van bijvoorbeeld 10€, 25€ of 50€ (dit kan verschillend zijn van gemeente/stad tot gemeente/stad). De kadokaart kan gebruikt worden als betaalmiddel bij de deelnemende winkels.

Let op !! Een kadokaart is locatiegebonden en kan dus enkel gebruikt worden bij een deelnemende winkelier van de deelnemende stad of gemeente.
Bijvoorbeeld: Een kadokaart van Etten-Leur is niet in te wisselen in Breda en omgekeerd.

Om te weten waar uw geschenkbon kan wordne verbruikt, kunt u dit bekijken via de volgende link: http://gift2give.eu/index.php/site/map

Stap 1: aankoop kadokaart

Elke stad/gemeente heeft een aantal punten waar men een kadokaart van deze gemeente/stad kan aankopen als consument. (voor bedrijven kan dit ook via webshop). U betaalt slechts de waarde van de kadokaart en eventueel ook een bepaald bedrag voor een feestelijke verpakking (= optioneel).

Indien u deze kaart heeft betaald, is deze tevens onmiddellijk actief en klaar voor verbruik bij een van de deelnemende winkeliers.

Stap 2: verbruik van de kadokaart

Indien u als consument gaat winkelen (of gebruik maakt van een van de services) bij een van de deelnemende winkeliers, kunt u bij het betalen van de rekening de kadokaart presenteren aan de winkelier. Deze zal de kaart aanvaarden en controleren op zijn geldigheid (staat er geld op de kadokaart). Indien dit in orde is, zal de winkelier het bedrag van kadokaart afhouden van de totaal rekening. U dient eventueel een resterend bedrag te betalen.

Let op: Een kaart die wordt ontwaard, zal steeds het volledige bedrag worden afgehouden. Partiële betalingen zijn wel mogelijk, maar worden in steden en gemeenten niet toegepast.

Stap 3: wat gebeurt er met de kadokaart (drager)

De kadokaart zal worden ingehouden door de winkelier om discussies in de toekomst te vermijden.

Bijvoorbeeld: het terug opnieuw aanbieden van een lege kadokaart aan een deelnemende winkelier in de stad of gemeente.

Controleren kadokaart

De controle of de kaart nog actief is en er nog gelden op staan. (de waarden op de kaart kunnen niet vervallen):

 • Via de website van de stad of gemeente: vul het kaartnummer in het voorziene vakje op de website in, druk vervolgens op valideren en de gebruiker krijgt vervolgens de boodschap of de kadokaart nog geldig is
 • Via de homepage van de website www.gift2give.eu: vul het kaartnummer in het voorziene vakje op de website in, druk vervolgens op valideren en de gebruiker krijgt vervolgens de boodschap of de kadokaart nog geldig is
 • Via de NFC-app op een NFC-telefoon bij de winkelier of bij de stad of gemeente
 • Via de QR-code app op en eigen telefoon bij de winkelier of bij de stad of gemeente
 • Via magneetstrip op de CCV betaalterminal
 • Via kasticket bij aankoop van de kadokaart
 • Via wit kader op de verpakking van de kadokaart (opgelet niet van toepassing bij alle steden of gemeenten)

Een kadokaart is onbeperkt geldig als betaalmiddel vanaf het moment van activeren. Dit wil dus zeggen dat de gelden niet vervallen binnen een bepaalde periode (tenzij deze worden gespendeerd in één van de aanvaardingspunten).

Gebruik, besteding en ontwaarding

Help mijn applicatie om een geschenkkaart te ontwaarden werkt niet. Wat nu?

1. Gelieve de applicatie die u nu op uw smartphone heeft staan te verwijderen
2. Open de app-store of de Google Play Store om de app opnieuw te zoeken en te installeren
3. Zoek in uw appstore op de term KDOkaart Merchant
4. Gelieve deze applicatie te installeren
5. Open de applicatie en selecteer uw stad/gemeente
6. Geef uw login in
7. Geef uw wachtwoord in dat u hebt verkregen van uw accountmanager van Gift2Give of wat u zelf hebt ingesteld.

U kunt nu opnieuw inloggen en gebruik van deze applicatie.

Mocht u nog verdere vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Belangrijk: Om van de applicatie gebruik te kunnen maken is een netwerkverbinding vereist. Dit kan u zelf instellen dankzij uw 3G/4G - abonnement of via uw WiFi.

Gebruik van de handelaarsapplicatie: hoe kunt u deze op uw smartphone krijgen en activeren?

De handelaarsapplicatie – die geschenkbonnen kan ontwaarden en de geldigheid kan nakijken van een geschenkbon – kan worden gedownload in de app stores van Apple en Android. Deze is gratis te downloaden tenzij anders gedefinieerd.

LET OP: de handelaar dient over een login te beschikken – deel te nemen aan het acceptatienetwerk van de geschenkbon – alvorens hij ten volle van deze applicatie kan gebruik maken.

Hoe kunt u de applicatie op uw smartphone zetten.

Voor Android-smartphones
Gift2Give.

 • Open ‘Google Play’-store op uw smartphone
 • Klik op ‘Zoeken’ en vul de volgende term in: KDOkaart Merchant
 • U ziet normaal maar 1 applicatie die aan deze zoekcriteria voldoet. Controle of u de juiste app vindt: Deze applicatie bevat het logo van Controle of u de juiste app vindt: Deze applicatie bevat het logo van Gift2Give. applicatie opnieuw te installeren op uw smartphone) mail’ is terecht gekomen.
 • Gelieve de applicatie te downloaden.
 • Open deze applicatie
 • Duidt uw stad/gemeente aan (let op: uw keuze zal worden onthouden door de applicatie. Indien u een foute keuze heeft gemaakt, gelieve de
 • Geef uw login en wachtwoord in (zie mail dat u van Gift2Give heeft verkregen). LET OP: het kan zijn dat deze mail in uw map ‘Ongewenstemail’ is terecht gekomen. U bent nu op uw eigen account.
 • Indien u wenst, kunt u de optie ‘Onthoud mij’ aanvinken. Dit zorgt ervoor dat login en wachtwoord worden opgeslagen op uw smartphone.
 • Klik op ‘aanmelden’.

Indien uw smartphone aangeeft dat hij NFC-functionaliteiten heeft, kunt u de Geschenkkaart tegen de smartphone houden waardoor deze zal worden gescand.

Indien uw smartphone geen NFC-functionaliteiten heeft, kunt op het midden van uw smartphone klikken (als de applicatie openstaat). Gelieve de stappen van uw smartphone te volgen om de QR-Code in te scannen met de camera van uw smartphone.

Voor IOS-smartphones

Controle of u de juiste app vindt: Deze applicatie bevat het logo van Gift2Give.
applicatie opnieuw te installeren op uw smartphone) mail’ is terecht gekomen

 • Open ‘App-store’ op uw smartphone
 • Klik op ‘Zoeken’ en vul de volgende term in: KDOkaart Merchant
 • U ziet normaal maar 1 applicatie die aan deze zoekcriteria voldoet.
 • Gelieve de applicatie te downloaden.
 • Open deze applicatie
 • Duidt uw stad/gemeente aan (let op: uw keuze zal worden onthouden door de applicatie.
 • Geef uw login en wachtwoord in (zie mail dat u van Gift2Give heeft verkregen). LET OP: het kan zijn dat deze mail in uw map ‘Ongewenste mail’ is terecht gekomen U bent nu op uw eigen account.
 • Indien u wenst, kunt u de optie ‘Onthoud mij’ aanvinken. Dit zorgtervoor dat login en wachtwoord worden opgeslagen op uw smartphone.
 • Klik op ‘aanmelden’.

Druk op het midden van uw smartphone (als de applicatie openstaat). Gelieve de stappen van uw smartphone te volgen om de QR-Code in te scannen met de camera van uw smartphone.

De Kadokaart via de applicatie: ontwaarden en valideren.

Gebruikers (ondernemers) van de applicatie om te ontwaarden, zien bijhet inscannen van de Geschenkkaart 2 mogelijkheden tevoorschijn komen:

“Valideren” = controleren op geldigheid.

“Ontwaarden” = gelden van de kaart halen.

Let op: bij IPhone dient men eerst te valideren en dan op ontwaarden te klikken.

Meerdere kaarten in 1 keer registreren of niet?

Als handelaar/ondernemer verkrijg je van een klant bij betaling bijvoorbeeld 5 kaarten van 10 €. Zijn deze 5 kaarten in 1 keer te ontwaarden of moet ik als handelaar deze 5 kaarten individueel
ontwaarden/registreren?

Daar elke kaart uniek is gedefinieerd (unieke QR-code, unieke kaartnummer,....) kunnen we stellen dat dit ook unieke transacties zullen zijn.

Elke kaart moet door middel van een ontwaardingsmethode worden geregistreerd op de account van de handelaar/ondernemer:

- Applicatie op smartphone: om QR-code of NFC-technologie uit te lezen

- Unieke nummer die in te geven is op de website

- Magneetstrip die kan worden uitgelezen door de CCV-betaalterminal (!)

Indien een consument dus bijvoorbeeld 5 kaarten van 10 € presenteert, zullen er 5 transacties/registraties worden vereist. In bulk kan men dus niet ontwaarden; enkel individueel per kaart.

Fout bij aanmelden handelaarsapplicatie

Als handelaar kunt u - voor het ontwaarden/registreren van de geschenkkaart - beroep doen op een gratis applicatie die u terug vindt in appstore van Apple en Android.

Een verantwoordelijke van Gift2Give bezorgd u een login en wachtwoord (= dezelfde login en wachtwoord die wordt gebruikt voor ontwaarding via internet).

Deze gegevens geven u toegang tot de applicatie die enkel een bon kan registreren/ontwaarden. (via QR-Code/NFC).

Indien u niet heeft kunnen inloggen kan dit 3 zaken betekenen:

1. Bij opstart heeft u geen of een verkeerde stad gekozen.

Indien u de applicatie voor de eerste maal opstart, dient u kenbaar te maken van welke gemeente/stad u handelaar bent. Deze keuze is eenmalig en zal worden opgeslagen in de applicatie zelf.

De oplossing bestaat erin de volledige applicatie te verwijderen van uw smartphone en opnieuw (gratis) te downloaden.

2. Account zit geblokkeerd

Indien bovenstaande oplossing niet werkt, mag u een mail sturen naar uw contactpersoon van Gift2Give met daarin het probleem. Indien u de gegevens van uw contactpersoon niet vindt, mag u een mail sturen naar info@gift2give.org .

Er zal u spoedig iemand te woord staan die u zal helpen met het oplossen van dit probleem.

3. Uw smartphone is niet geconnecteerd met internet

Indien uw GSM niet verbonden is met een internetprovider (WiFi of 3G/4G), kan u zich niet aanmelden op de applicatie daar een internetconnectie nodig is om een ontwaarding correct uit te voeren.
Gelieve dit steeds na te kijken bij de instellingen van uw smartphone.

Veranderen bedrijfsgegevens

Bij Gift2Give is het steeds mogelijk om de bedrijfsgegevens van uw profiel te laten veranderen.

Uit veiligheidsoverwegingen opteert Gift2Give ervoor om dit in eigen beheer te doen daar de account - om te ontwaarden - vaak kan worden gebruikt door winkelbedienden. In dit opzicht kunnen de belangrijke persoonlijke gegevens nooit veranderd worden (zoals bijvoorbeeld bankrekeningnummer waarop automatisch wordt uitbetaald).

Indien u als ondernemer uw bedrijfsgegevens wenst te veranderen, vult u het onderstaande document in en verstuurt u dit naar info@gift2give.org.

Let op: het document dient te zijn ingevuld en ondertekend door de persoon die het oorspronkelijke toetredingsdocument heeft ingevuld. Dit uit veiligheidsoverwegingen. Enkel volledig ingevulde documenten worden aanvaard.

Documenten

Wachtwoord wijzigen

Als ondernemer heeft u de mogelijkheid het verkregen wachtwoord (dat u via de accountmanager van Gift2Give heeft verkregen) aan te passen naar een persoonlijk wachtwoord.

De stappen die u hiervoor dient te ondernemen:

1. Meldt u aan als ondernemer (op uw internetaccount) via het verkregen wachtwoord van Gift2Give. Indien u dit wachtwoord niet in uw bezit heeft, mag u contact opnemen met uw accountmanager van Gift2Give
2. Bovenaan ziet u het volgende keuzemenu: ‘VERRICHTINGEN - ONTWAARDEN - PROFIEL - LOGOUT’.
3. Gelieve ‘PROFIEL’ te selecteren. Een keuzemenu verschijnt. Neem hier ‘WACHTWOORD WIJZIGEN’.
4. Gelieve uw nieuwe persoonlijk wachtwoord in te geven en klik op de blauwe knop ‘aanpassen’. Volg eventuele verdere stappen om dit te bevestigen.

U kunt zich vanaf nu aanmelden met uw nieuwe zelf gekozen wachtwoord op uw account.

LET OP: Dit nieuwe wachtwoord heeft ook een weerslag op het gebruik van de applicatie om de geschenkkaarten te ontwaarden. U dient op deze applicatie ook het nieuwe zelf gekozen wachtwoord in te voeren om gebruik te maken van deze service.

Bij eventuele vragen en/of problemen hieromtrent staat uw accountmanager u graag te woord.

Waar kan een winkelier de winkeliersapplicatie downloaden?

De winkeliersapplicatie – die kan ontwaarden en de validatie kan nakijken van een Kadokaart – kan worden gedownload in de app stores van Apple en Android. Deze is gratis te downloaden tenzij anders gedefinieerd.

LET OP: de winkelier dient over een login te beschikken – deel te nemen aan het acceptatienetwerk van de Kadokaart – alvorens hij ten volle van deze applicatie kan gebruik maken.

Problemen met login [Winkeliers]

Een van de meest voorkomende gevallen die de oorzaak is van het niet meer kunnen aanmelden, is het vergeten van de persoonlijke login die werd mede gedeeld bij inschrijving als winkelier (om de kaart te aanvaarden).

Je kan dan zelf terug een wachtwoord opnieuw aanvragen.

Stap 1

Ga naar http://gift2give.eu/manager/shop/auth/login en klik op ‘Wachtwoord vergeten?’.

Stap 2

Vul je e-mailadres in. Let op dat dit het e-mailadres is wat u bij toetreding als winkelier voor de kadokaart heeft opgegeven. Indien dit een ander e-mailadres dient te zijn, zal u geen nieuw wachtwoord via deze automatische link kunnen verkrijgen.

Gelieve dan een mail te sturen naar info@gift2give.org.

Stap 3

Vul de ‘Captcha’ in (cijfer-letter combinatie) en klik op ‘Aanvragen’. U verkrijgt per mail een wachtwoord toegestuurd wat onveranderbaar is. Hou dit dus goed bij. Het kan voorvallen dat de mail binnen komt in uw mail bij de map “Spam/Ongewenste Mail”. Gelieve dit zeker ook na te kijken.

Aanvaarden kadokaart

Wenst u als winkelier van een deelnemende gemeente de kadokaart te aanvaarden in uw winkel? Geen probleem. Gelieve volgende stappen in acht te nemen:

Stap 1: Meldt u zich aan als winkelier via info@gift2give.org. Gelieve hier volgende gegevens mede te delen:

 • Commerciële naam
 • Rechtsvorm
 • Telefoonnummer
 • BTW-nummer
 • KvK-nummer
 • IBAN-nummer
 • e-Mailadres

Stap 2: Ondertekenen documenten. U zal een e-mail terug mogen verwachten binnen 1 werkdag met daarin de toetredingsvoorwaarden van de kadokaart. Gelieve dit document ondertekend terug te sturen naar info@gift2give.org. Maak hierbij een keuze hoe u de kadokaart wenst te ontwaarden (omcirkel deze keuze).

Stap 3: Verkrijging wachtwoord. Nu kunt u de kadokaart aanvaarden en staat u mee op de website als aanvaardingspunt van deze kadokaart.

Waarde kadokaart

Bij aankoop van een Kadokaart staat er op de kaart zelf vermeld hoeveel de waarde ervan bedraagt. Daar er geen partiële betalingen mogelijk zijn, dient men de Kadokaart volledig op te gebruiken.

Bijvoorbeeld: U koopt in een verkooppunt een Kadokaart van 25€. U kan visueel op de voorkant van de Kadokaart de waarde “25€” zien staan. Dit is zo bij alle Kadokaarten. Deze hebben allen een vaste vooraf gedefinieerde waarden.

Hogere rekening dan waarde kadokaart

“Ik heb een kadokaart van 50 euro en ik wil iets kopen van 80 euro. Kan dat?”

De kassamedewerker moet de betaling behandelen als een zogenaamde deelbetaling. Dit betekent dat er 50€ met de kadokaart wordt betaald en de resterende 30€ kunt u dan pinnen of contant betalen.

Ontwaarden kadokaart

Als een klant wenst te betalen met een kadokaart dient de acceptant deze onmiddellijk te ontwaarden. Er zijn verschillende manieren om een kadokaart te ontwaarden:

CCV betaalterminal

Wanneer een winkelier beschikt over een betaalterminal van CCV type VX 570 met een configuratie 2.0 en een “Flexo functionaliteit”, kan deze betaalterminal geactiveerd worden om de kadokaart van uw stad of gemeente te aanvaarden via de magneetstrip van de kaart.

Online platform

De winkelier kan inloggen op het Gift2Give online platform van www.gift2give.eu/acceptant, de nummers van de ontvangen kadokaarten ingeven en deze ontwaarden.

Acceptanten-App voor smartphones

Winkeliers die beschikken over een smartphone kunnen een acceptanten-app downloaden om de kadokaarten te ontwaarden:

 • Op smartphone met NFC functie: De winkelier download een app (beschikbaar in App-Store & Google-Play) voor het ontwaarden van de kadokaart via de NFC chip die in de kadokaart werd geactiveerd.
 • Op een smartphone met 5.0 camera die de QR-code van de kadokaart uitleest. De winkelier download een app (beschikbaar in App-Store & Google-Play) voor het ontwaarden van de kadokaart via de QR-code die op de verso zijde van de kadokaart is gedrukt.

Ontwaarding door de winkelier zelf heeft alleen maar voordelen:

• Acceptant wordt sneller betaald

• Geen risico’s op verlies of diefstal

Controleren kadokaart

De controle of de kaart nog actief is en er nog gelden op staan. (de waarden op de kaart kunnen niet vervallen):

 • Via de website van de stad of gemeente: vul het kaartnummer in het voorziene vakje op de website in, druk vervolgens op valideren en de gebruiker krijgt vervolgens de boodschap of de kadokaart nog geldig is
 • Via de homepage van de website www.gift2give.eu: vul het kaartnummer in het voorziene vakje op de website in, druk vervolgens op valideren en de gebruiker krijgt vervolgens de boodschap of de kadokaart nog geldig is
 • Via de NFC-app op een NFC-telefoon bij de winkelier of bij de stad of gemeente
 • Via de QR-code app op en eigen telefoon bij de winkelier of bij de stad of gemeente
 • Via magneetstrip op de CCV betaalterminal
 • Via kasticket bij aankoop van de kadokaart
 • Via wit kader op de verpakking van de kadokaart (opgelet niet van toepassing bij alle steden of gemeenten)

Een kadokaart is onbeperkt geldig als betaalmiddel vanaf het moment van activeren. Dit wil dus zeggen dat de gelden niet vervallen binnen een bepaalde periode (tenzij deze worden gespendeerd in één van de aanvaardingspunten).

Verkooppunten, Kadokaartautomaat

SmartPOS: kaartlezer hapert

Bij installatie van de SmartPOS - op de door u gekozen verkooppunten - zal Gift2Give steeds zorgen voor de installatie van alle drivers (incl. de drivers voor de kaartlezer zelf).

In sommige gevallen kan het voorvallen dat een kaartlezer even blokkeert. Dit kan opgemerkt doordat de software (SmartPOS) opgestart is, maar het rode LED-lampje van de kaartlezer niet brandt.

Wat te doen in dit geval:

 • Gelieve de kaartlezer uit de USB-poort te nemen. Sluit de software (SmartPOS) af. Wacht 10 seconden. Steek de kaartlezer terug in de USB-poort en start de software opnieuw op.
 • Indien bovenstaande oplossing niet heeft geholpen; gelieve dan de eerstestappen te ondernemen, maar steek de kaartlezer in een andere vrije USB-poort.

Indien dit nog niet heeft geholpen, mag u steeds contact opnemen met uw accountmanager van Gift2Give.

TabletPOS: de applicatie om te verkopen blokkeert

Indien u - als verkooppunt - in het bezit bent van een tablet met daarop de applicatie om Kadokaarten te verkopen, is het noodzakelijk om deze tablet met internet te connecteren.

Is dit niet gebeurd, dan kan het zijn dat de applicatie blokkeert en een foutboodschap meegeeft. Gelieve dus uw internetverbinding te controleren.

Als het probleem hier niet mee is opgelost, mag u ons steeds mailen met een foto of ander beeldmateriaal zodat wij u spoedig en efficiënt kunnen te woord staan.

NFC-smartpos: ik kan geen kaarten meer inlezen

In sommige gevallen valt het voor dat een verkooppunt - in het bezit van een NFC-smartpos - even geen kaarten meer kan verkopen.

Dit probleem kan te wijten zijn aan de volgende 2 oorzaken:

 • Kaarten worden gelegd op de kaartlezer

Een kaart dient gelegd te worden op de kaartlezer, maar dient er boven gehouden te worden. Dit heeft te maken met het feit dat de NFC-kaartlezer constant en signaal uitstuurt. Als een kaart op de lezer wordt gelegd, kan de kaart 2 keer worden ingelezen waardoor er een fout ontstaat. In dit geval bestaat de oplossing erin de vermelding - die de NFC-smartpos weergeeft - nauwkeurig te lezen om zo uw juiste volgende stap te bepalen.

 • De kaartlezer werkt niet

Soms kan het gebeuren dat een kaartlezer in time-out is gevallen. Dit wil zeggen dat de kaartlezer op ‘non-actief staat’ en dat er geen kaarten kunnen worden ingelezen. De oplossing bestaat erin om de software af te sluiten en de kaartlezer uit de USB-poort van uw PC te halen. Na 10 seconden dient u de NFC-lezer opnieuw in uw PC te stoppen en de software opnieuw op te starten. Het probleem is nu verholpen.

Mocht geen van beide bovenstaande oplossingen u hebben geholpen, gelieve ons een mail te sturen met daarin een gedetailleerde beschrijving van het probleem. Een foto of ander beeldmateriaal is wenselijk en staat ons toe doelgericht en sneller het probleem aan te pakken.

Problemen met verkooppunt (NFC-webpos)

Wat te doen wanneer u als verkooppunt problemen heeft met de webpos die ervoor zorgt dat de verkopen van de gemeentelijke/stedelijke vlot verlopen?

Uit onderzoek blijkt dat de problemen die te maken hebben met de webpos onder te verdelen zijn in 2 categorieën:

1. Aangemeld met de verkeerde login gegevens
2. Indien u als gemeente/stad in bezit bent van een NFC-webpos: de NFC-lezer blokkeert even

Hieronder geven we graag uitleg over deze 2 meest voorkomende problemen:

Elke licentie heeft een specifieke Device ID. Dit ID zorgt ervoor dat de koppeling met de database van Gift2Give kan worden gemaakt en dat u als verkooppunt geïdentificeerd bent binnen het systeem. Indien u als verkooppunt niet de correcte gegevens ingeeft (Device ID), zal een uiteindelijke activeren (afrekening) niet kunnen plaatshebben.

1. Aangemeld met de verkeerde login gegevens

In vele gevallen is de verkeerd ingegeven Device ID opgeslagen in uw CACHE-geheugen van uw internetbrowser.

De oplossing bestaat erin dat u het CACHE-geheugen van de browser ledigt waarna u normaal gesproken opnieuw het Device ID kan ingeven.

Hoe u het CACHE-geheugen kunt ledigen van uw browser, vindt u op de volgende link (of via het onderstaand document): Ledigen van het CACHE-geheugen

2. Blokkeren van de NFC-lezer

Het kan voorvallen dat de NFC-lezer niet naar behoren werkt op uw NFC-webpos: kaarten worden niet ingelezen, er brandt geen lichtje op de lezer,....

Hetgeen wij aanraden om te doen indien dit probleem zich voordoet:

- Meldt u af op de webpos
- Sluit alle bijkomende programma’s op uw PC
- Verwijder de NFC-lezer aan de USB-poort
- Gelieve minstens 10 seconden te wachten vooraleer u de NFC-lezer terug met dezelfde USB-poort connecteert
- Connecteer de NFC-lezer opnieuw met dezelfde USB-poort
- Meldt u opnieuw aan met de correcte gegevens op de NFC-webpos

Indien dit probleem nog niet is opgelost, kunt u steeds contact opnemen met de accountmanager van uw stad/gemeente.

Documenten

Verkooppunten Kadokaart

Kadokaarten zijn te verkrijgen op volgende adressen: voor een volledige lijst per gemeente/stad klik hier.

Binnenkort zullen de kadokaarten ook te koop zijn in een webshop.

Probleem automaat

Wat nu indien de automaat - waar u uw kadokaarten 24/7 kunt aanschaffen - niet het juiste of helemaal niets geeft van wat u nu hebt gevraagd en betaald?

U verkrijgt bij elke transactie een ticket dat als bewijs dient. Onderaan het ticket zal er - bij een eventuele fout - de contactgegevens op staan waar u zich kan wenden voor dit op probleem op te lossen (te bekomen wat u heeft gevraagd en betaald of om u verder te helpen).

We nemen een praktisch voorbeeld. In Knokke-Heist zal er bijvoorbeeld op staan: ‘U heeft niet alle producten bekomen. Gelieve u te wenden tot de dienst Toerisme om volgende zaken te bekomen.’

Mocht er toch een probleem zijn dat op dat moment niet kan worden opgelost, scant u het bewijs in en stuurt dit door naar info@gift2give.org. Er zal u dan spoedig iemand te woord staan.

U als consument zal nooit uw geld kwijt zijn daar de automaat er zo op voorzien is dat elke handeling wordt bijgehouden in een logboek. Aan de hand van dit logboek kan men nagaan wat er juist is misgelopen om dan de gepaste vergoeding aan u te verzorgen.

Waarde en validatie

Hoelang is de geschenkbon/kadokaart geldig?

We moeten hier een goed onderscheid maken tussen België en Nederland.

In België is een geschenkbon geldig voor een periode van 1 jaar na aankoop van deze bon.
Bij elke geschenkbon zal een ticket worden mee gegeven aan de consument. Op dit ticket staat steeds de geldigheid van de geschenkbon op vermeld.
Indien er zich vragen voordoen van de consument hoe lang zijn/haar geschenkbon nog geldig is, kan men eenvoudig online de geldigheid nakijken door hier te klikken.
Een handelaar kan dit op dezelfde manier doen, maar heeft eventueel ook de mogelijkheid om dit via de applicatie te doen (om de geschenkbon te ontwaarden) of via het Bancontact toestel.

In Nederland is sinds enige tijd een nieuwe wetgeving van kracht die stelt dat de vervaldatum van een kadokaart oneindig kan zijn.
Dit staat mee vermeld op de kadokaart; op het ticket wordt niets aangehaald van de kadokaart.
De enige vraag die hier naar boven zou kunnen komen is de volgende: “Is mijn kadokaart actief?” Hiermee bedoelen we of dat de kadokaart nog wel is opgeladen.
De consument/winkelier kan dit perfect zelf bekijken door hier te klikken.
Een winkelier kan dit op dezelfde manier doen, maar heeft eventueel ook de mogelijkheid om dit via de applicatie te doen (om de kadokaart te ontwaarden) of via zijn PIN-automaat.

Webshop

Bestelling plaatsen

Stap 1: ga naar de link http://www.gift2give.be/index.php/webshop/start

Stap 2: gelieve aan te duiden van welke stad/gemeente je een Kadokaart(nen) wenst aan te schaffen.

Stap 3: selecteer welke waarde(n) je wenst door op het ‘+’-teken te klikken. Er verschijnen nu producten in je ‘Winkelmand’. Indien je meer dan 1 Kadokaart en/of verpakking wenst te bestellen van 1 type (bv. 10 €), klik herhaaldelijk op het ‘+’-teken tot het gewenste aantal is bereikt (kan later in de bestelling nog aangepast worden). Indien je klaar bent met het selecteren van producten, klikt u rechts op ‘Volgende Stap’.

Stap 4: In deze stap verkrijgt u een overzicht van uw winkelwagen. U kunt zelf nog aanpassingen gaan maken aan uw bestelling (hoeveelheid). Indien uw bestelling correct is, klikt u op ‘Volgende Stap’

Stap 5: Geef uw gegevens in. Indien u een bedrijf bent, kunt u steeds onderaan aanduiden ‘Aankopen via vennootschap’. Op deze manier verkrijgt u een factuur toegestuurd. Indien alle gegevens werden ingevuld, klikt u ‘Volgende Stap’.

Stap 6: U verkrijgt een mooi overzicht van de producten die werden besteld. Indien u op betalen klikt, kunt u direct een betaling uitvoeren van de door u bestelde goederen.

U verkrijgt bij elke bestelling een e-mail. Indien u de producten nog niet heeft betaald, kunt u in deze e-mail een URL terugvinden die u alsnog de mogelijkheid tot betaling aanbiedt.

LET OP: pas na betaling van de goederen zal u deze bestelling kunnen ontvangen.

LET OP: Enkel een betaling mogelijk met Bancontactkaarten (BC/MC). Voor meer informatie ivm BCM/MC kunt u terecht op deze website.

GIFT2GIVE ZAL NOOIT UW BANKGEGEVENS OPSLAAN, MISBRUIKEN, DOORVERKOPEN.

Probleem met betalingen

Momenteel is enkel de mogelijkheid om betalingen uit te voeren via BC/MC . Voor meer informatie ivm BCM/MC kunt u terecht op deze website.

Indien u een bankkaart heeft die van een niet-Belgische bank afkomstig is, is het (momenteel) nog niet mogelijk om via de webshop bestellingen te plaatsen.

Indien dit het geval is kunt u een e-mail versturen naar info@gift2give.org met daarin uw vraag. U verkrijgt dan van ons een bestelformulier toegestuurd. Na bevestiging van uw order, verkrijgt u een factuur met daarop een rekening vermeld om de betaling door te voeren. Pas na ontvangst van de gelden door Gift2Give, zal uw bestelling klaar gemaakt worden en worden opgestuurd naar het opgegeven adres.

Probleem met bestelling

Indien u met vragen/problemen zit in verband met uw bestelling, kunt u steeds een e-mail versturen naar webshop@gift2give.org .

Vergeet nooit bij communicatie naar dit e-mailadres uw bestellingID te vermelden in uw onderwerp (van de mail). Het is enkel mogelijk om een vraag te beantwoord of probleem op te lossen indien Gift2Give weet heeft over welke bestelling het gaat.

Activatie gekochte Kadokaart

Indien u uw bestelling ontvangt op het adres naar keuze, zijn de Kadokaarten klaar voor gebruik in de stad/gemeente van waar u de Kadokaarten heeft besteld.

Er zal bij elke bestelling een pakbon zitten die u weergeeft welke medewerker van Gift2Give uw bestelling heeft afgehandeld.

U kan steeds de Kadokaart nakijken op activatie via de website van de stad/gemeente waarvan u deze heeft gekocht.

Verpakte Kadokaart

Indien u meerdere Kadokaarten in 1 verpakking wenst te laten bezorgen op het door u gekozen adres, kunt u dit steeds bij ‘Opmerking’ vermelden.

LET OP: er kunnen slechts enkele Kadokaarten in 1 verpakking. Indien de vraag van de consument niet haalbaar lijkt, zullen de verpakking en de Kadokaarten apart (wel in 1 bestelling, maar de Kadokaarten zullen niet in de verpakking zitten) geleverd worden.

Correctie gegevens

Indien u opmerkt – na de betaling van uw bestelling – dat bepaalde gegevens niet kloppen, verstuurt u onmiddellijk een e-mail naar webshop@gift2give.org .

Gelieve steeds uw bestellingID te vermelden in het onderwerp.

De consument is steeds de eindverantwoordelijke in verband met het bevestigen van de gegeven aan Gift2Give. Gift2Give bevestigt deze gegevens onder geen enkel beding te geven aan derden, tenzij afgedwongen door rechterlijk bevel.

Gift2Give kan nooit aansprakelijk gesteld worden bij het versturen van een order naar een foutief adres. Gift2Give kan tevens nooit aansprakelijk gesteld worden bij verlies van order bij de koerierdienst.

Indien Gift2Give een retourzending verkrijgt (bestelling nooit aangekomen en/of afgehaald), zal de consument hiervan op de hoogte gesteld worden via e-mail of telefoon.

Wijziging bestelling

Nadat u uw bestelling hebt bevestigd, kunt u deze niet meer zelf wijzigen. Bij eventuele wijzigingen die toch dienen te worden doorgevoerd, gelieve een mail te sturen naar webshop@gift2give.org .

Geaccepteerde bestelling

Zodra uw bestelling bij Gift2Give binnenkomt, ontvangt u via e-mail een bevestiging met alle gegevens van uw bestelling.

LET OP: uw bestelling is pas definitief indien uw betaling werd uitgevoerd en goed ontvangen werd.

Terugsturen bestelling

De klant is gerechtigd de aankoop te annuleren en de aankoopprijs terug te krijgen, zonder opgave van reden, binnen 30 dagen na ontvangst. Dit is alleen van toepassing voor website-orders (e-commerce), niet voor aankopen rechtstreeks in een verkooppunt.

Indien de klant van dit recht gebruik wenst te maken, moet men de leverancier hiervan schriftelijk op de hoogte stellen via webshop@gift2give.org met vermelding van de bestellingID (het is ook verplicht om dit te sturen met het e-mailadres dat werd opgegeven bij bestelling).

De klant dient tevens de Kadokaart(en) binnen 30 dagen naar de leverancier op te sturen in dezelfde staat waarin de klant deze heeft ontvangen en op eigen risico. Na ontvangst betaalt de leverancier het bedrag van de geretourneerde Kadokaart(en) terug binnen de 30 dagen indien de voucher (Kadokaart) nog niet gebruikt werd (alsmede de retourkost wordt terugbetaald).

De leverancier behoudt zich het recht voor om geretourneerde Kadokaarten voor een gedeelte niet terug te betalen wanneer de verpakking en/of geschenkbon beschadigd werd. Bij ontvangst van de retour doet de leverancier een controle of de Kadokaart(en) reeds gebruikt is. Wanneer de Kadokaart(en) gebruikt blijkt te zijn, wordt de terugbetaling geweigerd.

LET OP: Het is verplicht om onderstaand document in te vullen en mee terug te sturen samen met je artikelen waarbij het herroepingsrecht - voor u als consument - van toepassing is.

Documenten

Klachten/suggesties

Hebt u een klacht over één van onze producten dan kunt u een email sturen naar webshop@gift2give.org . Vermeld u daarin uw persoonsgegevens, datum bestelling en uw bestelnummer en de aard van uw klacht. U kunt binnen 3 werkdagen een reactie van ons verwachten. Uiteraard zullen wij ons best doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen.

Nuttige informatie voor bedrijven

Heffing van omzetbelasting met betrekking tot cadeaukaarten

​Bron: overheid.nl

Heffing van omzetbelasting met betrekking tot cadeaubonnen

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

· § 1. Inleiding

Het Besluit van 22 december 1992, nr. VB 92/2060, boekwerk Omzetbelasting 1968 Besluiten, onderdeel 2.03.40, bevat aanwijzingen met betrekking tot de heffing van omzetbelasting bij de verstrekking van cadeaubonnen. De op dit terrein ontstane jurisprudentie en de vragen die mij daarover hebben bereikt, geven onder meer aanleiding dit besluit aan te passen.

De aanpassing betreft in de eerste plaats het buiten toepassing laten van het besluit op kortingskaarten. Dit zijn kaarten die de houder het recht geven om goederen en diensten tegen gereduceerde prijzen aan te schaffen. In tegenstelling tot cadeaubonnen hebben kortingskaarten niet het karakter van waardepapieren in de zin van artikel 11, eerste lid, onderdeel i, 2°, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: Wet). Zie in dit verband de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 29 april 1997, nr 94/4380, V-N 1998/37.10. Ook anderszins zijn kortingskaarten niet gelijk te stellen met cadeaubonnen nu dergelijke kaarten de leverancier of dienstverrichter niet de mogelijkheid bieden ze om te wisselen tegen geld.

Verder is het besluit aangepast door ook boekenbonnen eronder te laten vallen. Hiermee is het onderscheid weggenomen tussen deze bonnen en andere cadeau-bonnen voor wat betreft de BTW-voordruk op de aanmaak of aankoop ervan.

· § 2. Cadeaubonnen

Cadeaubonnen – zijnde bonnen die de houder het recht geven deze tot de daarop vermelde nominale bedragen voor de aankoop van goederen en diensten in betaling te geven – hebben naar mijn oordeel, anders dan de zogenoemde kortingszegels of kortingskaarten, het karakter van waardepapieren in de zin van artikel 11, eerste lid, onderdeel i, 2°, van de Wet. Bij dit oordeel heb ik mede in aanmerking genomen de in de rechtspraak omtrent het begrip ‘waardepapieren’ ontwikkelde criteria. Een en ander brengt mee dat waar de in genoemde wetsbepaling vervatte vrijstelling ziet op handelingen inzake waardepapieren, dit in gelijke mate geldt voor de op cadeaubonnen betrekking hebbende handelingen. Onder deze handelingen zijn bijvoorbeeld te rangschikken de verkoop c.q. de uitgifte van cadeaubonnen aan de klant alsook al die prestaties die zich richten, al naar gelang het gekozen verstrekkingssysteem, op de aanmaak, de afrekening en de verrekening van de cadeaubonnen. Bij deze laatste prestaties wordt met name gedacht aan overkoepelende organisaties van ondernemers dan wel specifiek in het kader van de verstrekking van cadeaubonnen in het leven geroepen centrales die ten behoeve van de aangesloten cadeaubonnen-verstrekkende ondernemers zorg dragen voor het (laten) functioneren van het verstrekkingssysteem.

Tot de hiervoor bedoelde cadeaubonnen zijn o.m. te rekenen boekenbonnen, platen- en CD-bonnen, theater-, concert- en bioscoopbonnen en VVV-geschenkbonnen.

§ 3. Verschuldigdheid van omzetbelasting en maatstaf van heffing

Het gestelde in § 2 betekent dat ter zake van de uitgifte van cadeaubonnen geen omzetbelasting is verschuldigd, ongeacht of de desbetreffende ondernemer ‘eigen’ cadeaubonnen uitgeeft of cadeaubonnen die ook door andere ondernemers worden uitgeven. De betaling door de klant wordt niet aangemerkt als een vooruitbetaling. Verschuldigdheid van omzetbelasting treedt eerst op wanneer de cadeaubon wordt aangeboden ter betaling van aangekochte goederen of diensten. De omzetbelasting is alsdan verschuldigd door de ondernemer die de goederen en diensten heeft verkocht tegen betaling/ inwisseling van de cadeaubon. Bij de berekening van de verschuldigde omzetbelasting heeft als vergoeding in de zin van artikel 8 van de Wet te gelden de nominale waarde van de cadeaubon, dat wil zeggen het bedrag dat op die bon is vermeld, eventueel verminderd met het bedrag dat aan de klant als wisselgeld wordt teruggegeven dan wel vermeerderd met het bedrag dat de klant bijbetaalt. Zie in dit verband de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 15 januari 1985, nr. 975/83, BNB 1986/329. De ingenomen cadeaubon doet in feite dienst als kasgeld. De eventuele provisie die de ondernemer in verband met de financiële afwikkeling van de cadeaubon moet betalen aan de overkoepelende organisatie of de cadeaubonnencentrale dan wel aan een collega-ondernemer mag niet in mindering worden gebracht op de belastbare vergoeding.

· § 4. Organisaties met betrekking tot cadeaubonnen

Het gestelde in § 2 betekent ook dat in gevallen waarin sprake is van cadeaubonnen die niet door één ondernemer maar door verschillende ondernemers worden uitgegeven, de organisatie of centrale die zich ten behoeve van die ondernemers bezighoudt met de organisatie en de financiële afwikkeling van het verstrekkingssysteem voor de desbetreffende verrichtingen en werkzaamheden is vrijgesteld, ook al bestaan
die handelingen enkel uit het (doen) aanmaken van de cadeaubonnen en de verkoop ervan aan de aangesloten ondernemers. Is dat laatste het geval, dan vinden de afrekening en de verrekening van de cadeaubonnen doorgaans plaats tussen de ondernemers onderling. De terzake ontvangen provisie is bij de desbetreffende collega-ondernemer eveneens vrijgesteld van omzetbelasting.

· § 5. Aftrek van voorbelasting

Omdat handelingen inzake waardepapieren zijn vrijgesteld van omzetbelasting, bestaat terzake geen aanspraak op de aftrek van voorbelasting op de voet van artikel 15 van de Wet. In aanmerking nemende dat het de cadeaubonnen verstrekkende ondernemer primair te doen is om de verkoop van zijn artikelen of het verrichten van zijn diensten, kan ik mij er in vinden dat de inperking van de aftrek beperkt blijft tot de omzetbelasting die rechtstreeks drukt op de aanmaak of aankoop van de cadeaubonnen. Dit geldt in beginsel voor alle bij het cadeaubonnen-verstrekkingssysteem betrokken ondernemers. Wat betreft de
cadeaubonnen-centrales en andere organisaties van ondernemers die zich naast de aanmaak en de verkoop van cadeaubonnen ook bezighouden met de financiële afwikkeling van de bonnen, ben ik van mening dat de wettelijke regels inzake de aftrek waaronder ook de toerekenings-, herrekenings- en herzieningsregels in de artikelen 11 tot en met 14 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968, op hen onverkort van toepassing zijn.

§ 6. Slot

Dit besluit treedt heden in werking. Het Besluit van 22 december 1992, nr. VB 92/2060, wordt ingetrokken en kan uit het boekwerk Omzetbelasting 1968 Besluiten worden verwijderd.

Ten aanzien van boekenbonnen wordt goedgekeurd dat dit besluit eerst wordt toegepast met ingang van 1 juli 2000. Het antwoord op vraag nr. 25, opgenomen in de band Vragen en Antwoorden omzetbelasting 1968, wordt per 1 juli 2000 ingetrokken en kan op dat moment uit de band worden verwijderd.