Geldigheid geschenkbon controleren

Gift2Give kaarten

Vul het geschenkbonnummer in het voorziene vakje hierboven in, druk vervolgens op valideren en u krijgt vervolgens de boodschap of de geschenkbon nog geldig is.